Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

PROVOZOVATEL STRÁNEK

PLAYzone s.r.o., sídlem Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138766 ze dne 26. května 2008 Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 28399510 DIČ: CZ 28399510 Provozovna a poštovní adresa: PLAYzone s.r.o. Vinohradská 3217/167 Praha 10 100 00 Obchodní vztahy pomocí elektronických systémů se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem. Tyto podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem pro veškeré obchodní vztahy uzavírané pomocí elektronických systémů na doménách, jež dodavatel provozuje.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost PLAYzone s.r.o., provozovatel internetové stránky www.mcr.gg a internetového obchodu www.mcrlistky.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti PLAYzone s.r.o..

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Jsou údaje s někým sdíleny?

Údaje, které zadáváte během objednávky, nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou. Vzhledem k tomu, že veškeré zasílání lístků i komunikace probíhá pouze online mezi námi a vámi zadaným emailem, není potřeba jakékoliv údaje sdílet.

Jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Údaje zadané během objednávky jsou uchovávány po dobu jednoho roku, a to z důvodu realizace objednávky a následně vyhodnocení a vyúčtování prodeje vstupenek.

Souhlas se zpracováním materiálů z akce

Coby účastník naší akce dáváte transakcí na tomto webu souhlas k tomu, abychom mohli použít jakékoliv pořízené záběry (videa, fotografie, herní záznam), na nichž se objevíte bez Vašeho dalšího souhlasu. A to pro reklamní a komerční účely spojené s naší akcí a plněním našich partnerů.

Jaké mám coby uživatel právo?

Jako nakupující na našem webu máte právo požádat nás na níže uvedeném kontaktním emailu o údaje, které jste během objednávky zadal, jejich opravu v rámci chybné objednávky a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Kam se obracet v případě dotazů?

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit skrze e-mail mcrlistky@playzone.cz.